Wolfbulls - Stadionwelt

VS - MARBACH (Haselnußstadion)V e r e i n G e g r ü n d e t L i g a
F V   M a r b a c h
B e r t h o l d s t r a ß e   2 9 
7 8 0 5 0  V S - M a r b a c h
1 9 2 5 B e z i r k s l i g a
S c h w a r z w a l d
( S ü d b a d e n )H a s e l n u ß s t a d i o n
Haselnußstadion Marbach aufgenommen am 17. September 2017
K a p a z i t ä t 1 . 5 0 0   P l ä t z e
U n t e r g r u n d N a t u r r a s e n
T r i b ü n e n e i n
F l u t l i c h t n e i n
L a u f b a h n n e i nA n s c h r i f t
I m   T r a u e f e l e   1 ,   7 8 0 5 2   M a r b a c h    S p i e l
 
1 : 2   ( 0 : 0 )

Saison 2017/2018 Bezirksliga Schwarzwald 6. Spieltag Sonntag, 17. September 2017 15:00 Uhr 180 Zuschauer
Haselnußstadion Marbach aufgenommen am 17. September 2017
Haselnußstadion Marbach aufgenommen am 17. September 2017
Haselnußstadion Marbach aufgenommen am 17. September 2017
Haselnußstadion Marbach aufgenommen am 17. September 2017
Haselnußstadion Marbach aufgenommen am 17. September 2017