Wolfbulls - Stadionwelt

OTTERNDORF (Jahnplatz)V e r e i n G e g r ü n d e t L i g a
T S V   O t t e r n d o r f
P o s t f a c h   1 1 0 4 
2 1 7 6 2   O t t e r n d o r f
1 8 6 2 B e z i r k s l i g a
L ü n e b u r g   4J a h n p l a t z
Jahnplatz Otterndorf aufgenommen am 01. August 2017
K a p a z i t ä t 3 . 0 0 0   P l ä t z e
U n t e r g r u n d N a t u r r a s e n
T r i b ü n e n e i n
F l u t l i c h t j a
L a u f b a h n j aA n s c h r i f t
S o p h i e n w e g ,   2 1 7 6 2   O t t e r n d o r f     S p i e l
 
 
 

Saison 2017/2018 Bezirksliga Lüneburg 4 - Dienstag, 01. August 2017 07:00 Uhr -
Jahnplatz Otterndorf aufgenommen am 01. August 2017
Jahnplatz Otterndorf aufgenommen am 01. August 2017