Wolfbulls - Stadionwelt

METTNAU - STADION RADOLFZELL

  


M e t t n a u - S t a d i o n
Mettnau-Stadion Radolfzell aufgenommen am 08. April 2017
Mettnau-Stadion Radolfzell aufgenommen am 08. April 2017
K a p a z i t ä t 3 . 0 0 0   P l ä t z e
U n t e r g r u n d N a t u r r a s e n
T r i b ü n e j a
F l u t l i c h t n e i n
L a u f b a h n n e i n

A n s c h r i f t
S t r a n d b a d s t r a ß e   4 6 ,   7 9 3 1 5   R a d o l f z e l l     
 
Mettnau-Stadion Radolfzell aufgenommen am 08. April 2017
Mettnau-Stadion Radolfzell aufgenommen am 08. April 2017
Mettnau-Stadion Radolfzell aufgenommen am 08. April 2017
Mettnau-Stadion Radolfzell aufgenommen am 08. April 2017
Mettnau-Stadion Radolfzell aufgenommen am 08. April 2017
Mettnau-Stadion Radolfzell aufgenommen am 08. April 2017
Mettnau-Stadion Radolfzell aufgenommen am 08. April 2017
Mettnau-Stadion Radolfzell aufgenommen am 08. April 2017
Aufgenommen am 08. April 2017