Wolfbulls - Stadionwelt

MAGDEBURG (GETEC Arena)V e r e i n G e g r ü n d e t L i g a
S C   M a g d e b u r g
F r i e d r i c h - E b e r t - S t r a ß e   6 8  
3 9 1 1 4   M a g d e b u r g 
1 9 5 5 H a n d b a l l
B u n d e s l i g aG E T E C - A r e n a
 
K a p a z i t ä t 7 . 7 8 2   P l ä t z e
U n t e r g r u n d P V C - B o d e n b e l a g
T r i b ü n e j a
F l u t l i c h t j a
L a u f b a h n n e i nE h e m a l i g e   N a m e n
B ö r d e l a n d h a l l eA n s c h r i f t
B e r l i n e r   C h a u s s e e   3 2 ,   3 9 1 1 4   M a g d e b u r g      S p i e l
 
 
 

- - - - - -
Bördelandhalle Magdeburg (GETEC Arena)