Wolfbulls - Stadionwelt

KAISERSLAUTERN (Fritz-Walter-Stadion)

 

V e r e i n G e g r ü n d e t L i g a
1 .   F C   K a i s e r s l a u t e r n
F r i t z - W a l t e r - S t r a ß e   1
6 7 6 6 3   K a i s e r s l a u t e r n
1 9 0 0 3 .   L i g aF r i t z - W a l t e r - S t a d i o n
Fritz-Walter Stadion Kaiserslautern aufgenommen am 14. September 2002
K a p a z i t ä t 4 9 . 7 8 0   P l ä t z e
U n t e r g r u n d N a t u r r a s e n
T r i b ü n e j a
F l u t l i c h t j a
L a u f b a h n n e i nE h e m a l i g e   N a m e n
S p o r t p l a t z   B e t z e n b e r g
B e t z e n b e r g s t a d i o nA n s c h r i f t
F r i t z - W a l t e r - S t r a ß e   1 ,   6 7 6 6 3   K a i s e r s l a u t e r n      S t a d i o n p l a n
 S p i e l
 
 
 

Saison 2002/2003 - - Samstag, 14. September 2002 - -
Fritz-Walter Stadion Kaiserslautern aufgenommen am 14. September 2002
Fritz-Walter Stadion Kaiserslautern aufgenommen am 14. September 2002