Wolfbulls - Stadionwelt

HAMBURG - LURUP (Jonny-Arfert-Sportplatz)

 


V e r e i n G e g r ü n d e t L i g a
S V   L u r u p   2 3
F l u r s t r a ß e   7
2 2 5 4 9   H a m b u r g
www.svlurup-fussball.de
1 9 2 3 L a n d e s l i g a   H a m b u r g
S t a f f e l   H a m m o n i aJ o n n y - A r f e r t - S p o r t p l a t z
 
K a p a z i t ä t 5 . 0 0 0   P l ä t z e
U n t e r g r u n d N a t u r r a s e n
T r i b ü n e j a
F l u t l i c h t n e i n
L a u f b a h n j aA n s c h r i f t
F l u r s t r a ß e   7 ,   2 2 5 4 9   H a m b u r g - L u r u p      E h e m a l i g e   N a m e n
S t a d i o n   a n   d e r   F l u r s t r a ß e
U w e - E i n s a t h - S t a d i o nS p i e l
 
 
 

Saison 2090/2091 - - August 1994 - -
Jonny-Arfert-Sportplatz aufgenommen im August 1994
Jonny-Arfert-Sportplatz aufgenommen im August 1994
Jonny-Arfert-Sportplatz aufgenommen im August 1994
Jonny-Arfert-Sportplatz aufgenommen im August 1994
Jonny-Arfert-Sportplatz aufgenommen im August 1994
Jonny-Arfert-Sportplatz aufgenommen im August 1994
Jonny-Arfert-Sportplatz aufgenommen im August 1994