Wolfbulls - Stadionwelt

CUXHAVEN (Sportplatz Kampfbahn)

 
 
V e r e i n G e g r ü n d e t L i g a
S V   R o t - W e i s s   C u x h a v e n
L e u t w e i n s t r a ß e   1
2 7 4 7 2    C u x h a v e n
www.rot-weiss-cuxhaven.de
1 9 9 0 B e z i r k s l i g a
L ü n e b u r g   4S p o r t p l a t z   K a m p f b a h n
Sportplatz Kampfbahn Cuxhaven aufgenommen am 08. August 2017
Sportplatz Kampfbahn Cuxhaven aufgenommen am 08. August 2017
K a p a z i t ä t 6 . 0 0 0   P l ä t z e
U n t e r g r u n d N a t u r r a s e n
T r i b ü n e j a
F l u t l i c h t j a
L a u f b a h n j aA n s c h r i f t
H e r m a n n - A l l m e r s - S t r a ß e ,   2 7 4 7 2  C u x h a v e n     S p i e l
 
 
 

Saison 2017/2018 Bezirksliga Lüneburg 4 - Dienstag, 08. August 2017 17:45 Uhr -
Sportplatz Kampfbahn Cuxhaven aufgenommen am 08. August 2017
Sportplatz Kampfbahn Cuxhaven aufgenommen am 08. August 2017
Sportplatz Kampfbahn Cuxhaven aufgenommen am 08. August 2017
Sportplatz Kampfbahn Cuxhaven aufgenommen am 08. August 2017
Sportplatz Kampfbahn Cuxhaven aufgenommen am 08. August 2017
Sportplatz Kampfbahn Cuxhaven aufgenommen am 08. August 2017