Wolfbulls - Stadionwelt

AUGSBURG [WWK Arena]

 

V e r e i n G e g r ü n d e t L i g a
F C   A u g s b u r g
D o n a u w ö r t h e r   S t r a ß e   1 7 0
8 6 1 5 4   A u g s b u r g
1 9 0 7 1.   B u n d e s l i g aW W K   A r e n a
 
K a p a z i t ä t 3 0 . 6 6 0   P l ä t z e
U n t e r g r u n d N a t u r r a s e n
T r i b ü n e j a
F l u t l i c h t j a
L a u f b a h n n e i nE h e m a l i g e   N a m e n
B a u n a m e   A r e n a
i m p u l s   a r e n a
S G L - A r e n aW e b s e i t e
www.sgl-arena.deA n s c h r i f t
B ü r g e r m e i s t e r - U l r i c h - S t r a ß e   9 0 ,   8 6 1 9 9   A u g s b u r g      S p i e l
 
 
 

Saison 2011/2012 - - Freitag, 24. Juni 2011 - -